Portada > Tramitació online
Tràmits

Atenció a la ciutadania

Instància genèrica
Sol·licitud d'accés a la informació pública

Hisenda, impostos, taxes i preus públics

Certificat de pagament d'un tribut municipal
Domiciliació de tributs, taxes i preus públics

Padró habitants

Alta per omissió al Padró Municipal d'Habitants
Alta procedent d'un altre municipi
Canvi de domicili dins el mateix municipi
Modificació de dades al Padró Municipal d'Habitants
Volant d'empadronament actual

Via pública

Recollida de mobles i trastos vells al carrer


Intranet de l'ajuntament

  Suggeriments  Nota Legal