Portada > Serveis > TelÚfons dŽutilitat
Telèfons d'utilitat

URGÈNCIES
Bombers 085 / 977 705 085
Mossos d'Esquadra - Amposta 088 / 977 705 680
Centre Emergències de Catalunya 112
Ambulàncies Montsià 977 705 680
Protecció Civil 1006
   
Consultori Mèdic 977 718 788
Farmàcia 977 718 419
CAP  de Sta. Bàrbara 977 718 479
Hospital Verge de la Cinta 977 519 100
 
AVARIES
FECSA 900 770 077
 
SERVEIS MUNICIPALS
Ajuntament de la Galera 977 718 339
Ajuntament de la Galera ( Fax) 977 718 538
 
ALTRES
CEIP Sant Llorenç 977 719 368
Biblioteca i Aula d'informàtica 977 718 853
Jutjat de Pau 977 718 339
Parròquia Sant Llorenç 977 71 90 77
 
TRANSPORTS
Bus (Hife-Tortosa) 902 119 814
Renfe (L'Aldea) 977 450 154


  Suggeriments  Nota Legal