Portada > Serveis > POUM
POUM

POUM

Pla d’Ordenació Urbanística Municipal de la Galera

L’Ajuntament de la Galera està impulsant l’elaboració del Pla d’Ordenació Urbanística Municipal (POUM). Es tracta d’un instrument d’ordenació urbanística integral del territori que defineix el model d’implantació urbana i les determinacions per a l’assoliment del desenvolupamnt urbanístic sostenible.

El Pla classifica tot el sòl i estableix les determinacions que corresponen a cada classe de sòl, desenvolupant el model territorial i fixant els indicadors que s’han de considerar per decidir la conveniència i oportunitat de cada actuació, d’acord amb els criteris de sostenibilitat i d'ús racional del territori.

A continuación, es fan públics els diferents tràmits que s’aniran succeint per a l’aprovació del POUM.

          Actuacions Preparatòries

1.   Sessions prèvies al procés de participación ciutadana

-          23 de novembre de 2015

 

2.   Documentació

 

3.   Presentació de propostes i suggeriments

 

Qualsevol persona que hi estigui interessada podrà presentar les seves propostes i suggeriments a la següent adreça de correu electrònic:

oforgas@montsia.cat


NORMATIVA VIGENT

La Galera_SU_o2-1_SIGNAT


La Galera_SU_o2-2_SIGNAT


PROPOSTA INICIAL

POUM-MT063-LaGalera-A1_1.1500


Escut


  Suggeriments  Nota Legal