Portada > Serveis > Medi ambient
Medi ambient

Al municipi hi ha  7 grups de contenidors soterrats per a la recollida selectiva:

CONTENIDOR BLAU: reciclatge de paper

CONTENIDOR VERD: reciclatge de vidre

CONTENIDOR GROC: reciclatge d'envasos

CONTENIDOR MARRÓ: reciclatge de matèria orgànica

CONTENIDOR GRIS: reciclatge de resta o rebuig

Al camí del cementiri, adjacent a la depuradora d'aigües residuals, es disposa d'una deixalleria municipal oberta dilluns, dimecres i divendres de 17:00 a 19:00 hores i dissabtes tot el dia.

La depuradora municipal és de filtre verd.


  Suggeriments  Nota Legal