Portada > Notícies
Notícies del municipi
La Diputaci├│ de Tarragona, ha aprovat les subvencions seg├╝ents per l'anualitat 2018:


- INVERSIÓ D'EQUIPAMENTS CULTURALS I D'INTERÈS CIUTADÀ: 1.035,00 EUROS

- PROGRAMES I ACTIVITATS CULTURALS PER A MUNICIPIS DE MENYS DE 5.000 HABITANTS: 2.338,70 EUROS

- ACTIVITATS CULTURALS DE CARÀCTER SINGULAR: 12.000 EUROS

- GESTIÓ D'ESPÈCIES PLAGA I INVASORES EN ESPAIS URBANS I PERIURBANS I RECOLLIDA D'ANIMALS DOMÈSTICS ABANDONATS: 1.375,07 EUROS

- GESTIÓ I QUALITAT DE L'AIGUA DE CONSUM HUMÀ: 1.698,87 EUROS

- SEGURETAT ZONES DE BANY: 5.374,21 EUROS

- INSTAL·LACIONS I EQUIPAMENTS DELS CONSULTORIS MÈDICS LOCALS: 597,18 EUROS
  Suggeriments  Nota Legal