Portada > Ajuntament
Perfil del contractant


Possibles respostes del navegador:
  • Pàgina no segura: En el cas de que vegis un missatge comunicant que la pàgina no és segura, tindràs l'opció de continuar sota la teva responsabilitat, per tal de continuar, aquesta és la opció que has de triar. Per evitar que aquest missatge es repeteixi hauràs d'afegir la adreça a la llista de pàgines de confiança, aquesta opció la trobaràs a les eines (herramientas) -> opcions d'Internet, del menú del seu navegador.
  • La connexió segura ha fallat: En aquest cas, ens pot oferir la possibilitat d'afegir una excepció. Hem de clicar a "afegir una excepció"

  Suggeriments  Nota Legal