Portada > Ajuntament > Organitzaci├│
Organitzaci├│

• El Ple:

Format pels següents membres:

    Ramon Agustin Muñoz i Verge             CIU
    Alicia Accensi i Solé                           CIU
    Vicent Labernia i Ferré                       CIU
    Alberto Martínez i Puig                       CIU
    Juan Diego Monfort i Pons                  CIU
    Mª Ester Martí i Accensi                      EG-CP
    Ernesto Bel i Albesa                           EG-CP
  

• La Junta de Govern Local:

Composta pels següents membres:

Ramon Agustin Muñoz i Verge 
Alicia Accensi i Solé        
Vicent Labernia Ferré           

• Tinents d’alcalde:

1r.- Alicia Accensi i Solé
2n.- Vicent Labernia i Ferré

    

ESTRUCTURA ORGANITZATIVA DE LA INSTITUCIÓ

    ALCALDE - RAMON AGUSTÍ MUÑOZ I VERGE

GOVERNACIÓ
RELACIONS AMB LES ENTITATS                                ACTIVITATS/SERVEIS                                                        LLAR D'INFANTS                                                                               

   1r. TINENTA D’ALCALDESSA - ALICIA ACCENSI I SOLÉ

URBANISME I HABITATGE
HISENDA
BENESTAR SOCIAL I FAMÍLIA
 

      2n. TINENT D’ALCALDE - VICENT LABÈRNIA I FERRÉ

JOVENTUT
FESTES
CAMINS

         REGIDOR -ALBERTO MARTÍNEZ  I PUIG

MEDI AMBIENT
DINAMITZACIÓ ECONÒMICA
CULTURA
ENSENYAMENT

REGIDOR- JUAN DIEGO MONFORT I PONS

EQUIPAMENTS I SERVEIS                                             ESPORTS                                                                     SANITAT 

   Suggeriments  Nota Legal